Regulamin toplisty
Top Jamniki.

 1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
 2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
 3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
 4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
 5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
 6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
 7. W forach dyskusyjnych link do toplisty musi znajdować się na dole lub górze strony lub być jako kategoria forum.
 8. Stronom nie przestrzegającym regulaminu będziemy odejmować wejścia, zmieniać opisy, a nawet usuwać zgłoszenia.
 9. Strony o jamnikach muszą być naprawdę o jamnikach.
 10. Strony które nie posiadają bannera, lub których banner notorycznie się nie wyświetla będziemy odejmować wejścia, zmieniać opisy, a nawet usuwać zgłoszenia.
 11. Wielkie litery mogą być używane tylko w sposób zgodny z zasadami polskiej pisowni.
 12. Akceptujemy tylko wartościowe strony. Serwisy w budowie, niedostępne w momencie sprawdzania przez administratora, zawierające bardzo ubogą, powieloną lub specjalnie wygenerowaną dla wyszukiwarek treść oraz przekierowujące do innych serwisów nie będą akceptowane.
 13. W tytule i opisie strony nie może być: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli. Tytuł strony nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa". Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym strony, dane takie będą zawarte, to zostaną one ominięte przy rejestracji
Strona główna toplisty